Novinky pre sezónu 2021

Počas vinohradníckej sezóny, aj mimo nej neustále zbierame nápady pre vylepšenie našej služby VinLink a priebežne ich implementujeme. pre zdokonalenie Vášho zážitku, zjednodušenie Vašej práce a zefektívnenie vinohradníctva.
 • Solárny panel pre non stop prevádzku a odstránenie nutnosti meniť batérie
 • Ohybný kĺb pre rovné umiestnenie meteostanice aj na krivé stĺpiky
 • Vylepšené a zjednodušené zadávanie aktuálnej fenofázy s detailnejším popisom.
 • Prístup k dátam z minulej sezóny
 • Predpoveď infekčného tlaku chorôb pre nasledujúci týždeň
 • Zadávanie informácie o reálnom stave napadnutia viniča chorobami
 • Zadávanie poznámok ku každému týždňu sezóny
 • Zasielanie pravidelných emailových reportov o stave vinohradu
 • Zobrazovanie praktických rád a informácií k prebiehajúcemu obdobiu sezóny
 • Pridanie českého jazyka
Tieto nové funkcie spolu s tými overenými z minulej sezóny Vám ponúkame v troch rôznych balíčkoch:

Základný balík

250 EUR / ROK
 • Prenájom meteostanice a jej konektivita
 • Prehľad aktuálnych a historických meteoúdajov z meteostnice v počítači aj v telefóne
 • Prehľad infekčného tlaku chorôb (peronospóra, múčnatka, pleseň sivá) počas celej sezóny
 • Predpoveď infekčného tlaku chorôb na aktuálny týždeň na základe meteoúdajov (neberie do úvahy uskutočnený postrek)
 • Prehľadné grafy a tabuľky meteodát z vinohradu
 • Export dát do PDF a Excelu
 • Kalendár pre zaznamenávanie činností vo vinohrade
 • Predpoveď počasia

Rozšírený balík

350 EUR / ROK
Všetko zo ZáklADNého BALÍKa +
 • Zadávanie uskutočnených postrekov
 • Optimalizácia predpovede infekčného tlaku (podľa uskutočnených postrekov)
 • Zadávanie reálneho stavu napadnutia viniča chorobami
 • Zadávanie poznámok ku každému týždňu sezóny
 • Archív 3 predchádzajúcich sezón

Prémiový balík

600 EUR / ROK
Všetko z rozšíreného BALÍKa +
 • Predpoveď infekčného tlaku chorôb na nasledujúci týždeň
 • Zadávanie reálneho stavu napadnutia viniča chorobami
 • Pravidelné emailové reporty z Vášho vinohradu
 • Archív 10 predchádzajúcich sezón
 • Export tabuľkových dát slúžiaci ako podklad pre integrovanú produkciu
 • Prístup do aplikácie pre viacerých používateľov

V prípade záujmu o sledovanie viacerých vinohradov (viac meteostaníc)
nás kontaktujte pre vypracovanie zvýhodnenej individuálnej cenovej ponuky.


info@vinlink.eu


sk_SKSlovak