Služba VinLink pomáhá vinohradníkům a vinařům předcházet nemocem ve vinohradech pomocí ověřeného algoritmu a moderní meteostanice. Za cíl si však klade pomoct i těm, kteří pěstují révu v režimu integrované nebo ekologické produkce.

VinLink

Služba VinLink (pozn.: dříve VineSense) je systém ochrany révy založený na predikci infekčního tlaku nemocí révy. Základem je moderní meteostanice umístěná ve vinohradě, která poskytuje vždy aktuální údaje o povětrnostních podmínkách, které slouží jako podklad pro výpočet předpovědi šíření nemocí jako jsou peronospora, moučnatka a plíseň šedá. Uživatelsky jednoduchá aplikace během sezóny indikuje trend (moučnatkový / perenosporový rok) a vinohradníka v předstihu upozorní na riziko výskytu nemoci a doporučí potřebný zásah, díky čemu je možné udržet potřebnou kvalitu úrody a její množství. Na druhé straně, jak to podmínky umožňují, je možné mluvit i o redukci chemizace ve vinohradě, což se může podepsat pod úsporu financí vynaložených na postřiky. 

Meteostanice

Meteorologická stanice VinLink, která je umístěná ve vinohradě, využívá moderní a přesné senzory na měření aktuálních povětrnostních podmínek, jako například teplota, vlhkost, tlak a úhrn srážek. Pro odeslání dat stanice používá jednu z nejnovějších sítí (tzv. sítě IoT) pro přenos malého množství dat, přičemž výhodou je například to, že v zařízení nemusí být žádná SIM karta, což znamená, že meteostanice VinLink je kompletně bezúdržbová a stačí ji jen umístit do vinohradu. Měření meteorologických veličin přímo ve vinohradu má nesporné výhody. Do systému se tak pravidelně dostávají spolehlivé informace přímo z území, pro které se počítá infekční tlak choroby. Klíčovou informací je množství srážek, které může být v rámci rozličných lokalit, vzdálených od sebe třeba jen pár stovek metrů, značně odlišné. To platí hlavně pro období jara a léta, kdy se často vyskytují lokální a intenzivní přeháňky nebo bouřky. Pokud jde o teplotu a vlhkost, často se ukazují rozdílné hodnoty mezi určitými lokalitami ve vinohradech, které se nacházejí v kopcovitých terénech, ale i v blízkosti jezer, řek, nebo potoků. 

Ověřený algoritmus

Najdôležitejšiu časť v celom systéme predstavuje predikčný algoritmus, na základe ktorého sa vypočíta predpoveď infekčného tlaku danej choroby na ďalší týždeň v sezóne. VinLink využíva vynovený a zdokonalený algoritmus Galati, ktorého tvorcom bol p. Ing. Gašpar Vanek, CSc., vážený odborník, vedec a vinohradník. Algoritmus má za sebou viac ako 25 rokov praxe a každoročne pomáha vinohradníkom a vinárom v stovkách vinohradov. Systém VinLink s algoritmom Galati je na rozdiel od iných predikčných systémov výnimočný tým, že zohľadňuje citlivosť jednotlivých sledovaných odrôd viniča, ako aj polohu a tvar terénu vinohradu. Pri rozhodovaní o ochrane viniča je samozrejme veľmi dôležitá aj vlastná skúsenosť vinohradníka, ktorá sa môže pozitívne odzrkadliť aj pri samotnej predikcii chorôb. Príkladom môže byť mierna zmena citlivosti viniča v programe, tak aby sa predikčný model čo najviac priblížil reálnym podmienkam. Kombinácia zodpovedného vinohradníka a overeného algoritmu je tak kľúčom k minimalizácii chemických zásahov a zároveň maximalizácii účinnosti ochrany.

Aplikace VinLink

Aktuální meteo údaje z vinohradu, spolu s předpovědí infekčního tlaku nemocí jsou dostupné v aplikaci VinLink, kterou je možné používat na počítačích, tabletech a mobilních telefonech. Mimo toho poskytuje přehled o historii naměřených údajů v podobě grafů, předpověď počasí, možnost exportu dat, informace o meteostanici, evidenci postřiků a úkonů ve vinohradě. Všechny výpočty probíhají automatizovaně, od uživatele se jen vyžaduje pravidelné zadávání vývojového stádia révy (tzv. fenofáze)

Získání dotace na každý hektar vinohradu

Ne každý vinohradník ví, že může získat finanční dotaci, pokud pěstuje révu v režimu tzv. ekologické produkce ve výšce 671€ na každý hektar vinohradu resp. 483€ v případě integrované produkce (uvedená výška dotace za rok 2019).  

Integrovaná a ekologická produkce mimo finančního příspěvku se sebou přináší jisté omezení, resp. pravidla, které se týkají hlavně toho, v jakém množství a jaké chemické přípravky, respektive jejich účinné látky, může vinohradník v daném roku použít. Jak problematický se jeví proces, zpracování potřebných materiálů a detailních výpočtů ze strany vinohradníka. Ty jsou totiž podmínkou získání dotace. 

S tímto procesem vinohradníkům v budoucnosti služba VinLink výrazně pomůže. V aplikaci bude vedení evidence systematické a jednoduché a mimo jiného nabídne například jednoduchý kalendář prací ve vinohradě nebo si bude pamatovat, jakou koncentraci které účinné látky má postřik, který se používá, na základě čeho bude vinohradník vědět, kdy a jaké množství této účinné látky může ještě použít. Na konci sezóny systém vygeneruje potřebné dokumenty se správně vypočítanými hodnotami, které potom poslouží jako podklad pro získání dotace na další rok. Mimo jiného bude aplikace obsahovat i kompletní seznam podmínek a kroků integrované a ekologické ochrany, díky čemu se v nich uživatel neztratí a bude mít tak během celé sezóny aktuální přehled dané problematiky. Samozřejmostí služby při těchto typech produkce bude návrh konkrétního typu postřiku a taktéž signalizace podle uskutečněných postřiků.

Kdy začít?

Pro správné fungování služby VinLink je potřebné spustit měření ve vinohradu pomocí meteostanice už před sezónou, ideálně začátkem března. Předběžný (nezávazný) zájem pro další sezónu je možné projevit kliknutím na https://www.vinlink.eu/predbezny-zaujem-o-sluzbu-vinlink/ nebo zasláním e-mailu na adresu: info@vinlink.eu, kde Vám budou zodpovězené i případné další otázky. Taktéž jakékoliv postřehy a zkušenosti z praxe ze strany vinohradníků zapojených do integrované nebo ekologické produkce budou tvůrcům systému nápomocné.

Cena

Služba VinLink je spoplatnená iba na ročnej báze v podobe predplatného bez žiadnych vstupných investícií, v rámci ktorého je zahrnuté všetko potrebné: prenájom meteostanice VinLink, záruka na jej okamžitú výmenu, konektivita, spracovanie dát a prirodzene aj samotná aplikácia. Aktuálna cena služby je vždy uvedená na webovej stránke .

Jednu meteostanici může využívat zároveň více vinohradníků, kteří mají sousedící vinohrady, čím se cena za používání služby automaticky pro jednotlivce snižuje. 

Kategorie: VinLink

cs_CZCzech