Meteostanica pre zdravé vinohrady

Víno najvyšších kvalít 🍷

Informovaná cielená ochrana na základe sledovania meteorológie priamo vo vinohrade počas celej sezóny udrží vinič v zdravej kondícii. Vinohradník tak môže vyťažiť z možností sezóny maximum. Môže bežpečne dopestovať hrozno vysokých kvalít ako základ pre charkterové vína s prívlastkom, ktoré zvýrazňujú osobitosť lokality – terreoir.

Presne a spoľahlivo 🌦

Vinlink sprevádza vinohradníka od začiatku sezóny. Sleduje trend počasia a rozpozná už na začiatku sezóny, či pre peronospóru, múčnatku a pre pleseň sivú sú vôbec podmienky aby choroba mohla spôsobiť škody, či je výskyt dostatočného množstva infekcie v danej sezóne.

VinLink sleduje rytmus vývinu a dynamiku rozvoja patogéna. Infekčný tlak chorôb je podmienený aktuálnym počasím priamo vo vinohrade a prebiehajúcou fenofázou viniča. Pri určení ochranného zásahu sa berú do úvahy aj špecifiká vinohradu – citlivosti odrôd a polohy, architektúry porastu a uskutočnené postreky v priebehu sezóny.

Týždenné riadenie ochrany s prognózou na nasledovný týždeň
Denný situačný prehľad

Hrozno a víno bez jedovatých rezíduí ☠️

V posledných rokoch sa postupne sprístupňujú informácie o nebezpečnom vplyve pesticídov na zdravie: rakovinové mutácie, odumieranie buniek,poruchy imunitného systému, poruchy vnímania a správania, reprodukčné poruchy, chronické ochorenia. Žiaľ po použití chemických prípravkov ostávajú v hrozne a víne zbytkové rezíduá.

VinLink poskytuje včasné upozornenie na infekciu peronospóry, múčnatky a plesni sivej, aby umožnil robiť len nevyhnutné postreky s menej agresívnymi účinnými látkami či s úplne ekologickým systémom ochrany. Takáto inteligentná ochrana založená na meraní intenzity infekcie šetrí prírodu a znižuje finančnú náročnosť.

Vinohradník zaznamenáva uskutočnené postreky k nameraným meteorologickým údajom a infekčnom tlaku chorôb, aby mal v elektronickej forme zachovaný prehľad o celej sezóne na ročný výkaz pre dotácie v integrovanej a v ekologickej ochrane.

Jednoduchšie to už nejde 👍

VinLink je kompletná služba

  • Zapožičanie meteostanice so solárnym panelom a bezdrôtovým pripojením na zasielanie meteorologických údajov. Prípadný servis v priebehu sezóny sa rieši rýchlou výmenou.
  • Aplikácia pre počítač aj mobilný telefón s prehľadom meteorologickej situácie vo vinohrade, s aktuálnym infekčným tlakom aj s prognózou a s odporúčaným ochranným zásahom. Program využíva na prognózu infekčného tlaku a signalizáciu ošetrenia vylepšený známy algoritmus GALATI vitis, ktorý slúži vinohradníkom tridsiatu sezónu.
  • Archivácia údajov na servri pre integrovanú a ekologickú ochranu.

Služba VinLink poskytuje vinohradníkovi všetko potrebné k informovaným správnym rozhodnutiam pri ochrane viniča.
VinLink nerobí žiadne kompromisy v cielenosti a spoľahlivosti prognózy a signalizácie.

cs_CZCzech